ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος καλύπτουν τους κυριότερους τομείς της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής. Οι τομείς αυτοί προσδιορίζονται από τις ακόλουθες περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας:

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
 • Βάσεις Δεδομένων - Διαχείριση Πληροφορίας
 • Γραφικά
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Δομές Δεδομένων
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Επιστημονικοί Υπολογισμο
 • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
 • Ενδιάμεσο Λογισμικό
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
 • Θεωρία και Λογισμικό για Τοπική και Καθολική βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Νευρωνικά Δίκτυα
 • Παράλληλη Επεξεργασία
 • Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι
 • Πολυμέσα και Υπερμέσα
 • Σχεδίαση και Έλεγχος Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Yπολογιστική Οραση
 • Υπολογιστική Λογική

 

Το Τμήμα επίσης διαθέτει εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει:

 • μια συστάδα 48 Intel x86 quad-core επεξεργαστών με έναν εξυπηρέτη αποθήκευσης μεγέθους 4.2 ΤΒ,
 • ρομποτικές πλατφόρμες και εκπαιδευτικά ρομπότ με ειδικό λογισμικό προσωμοίωσης
 • διαδικτυακό εκτυπωτή τρισδιάστατων αντικειμένων
 • τρισδιάστατους σαρωτές αντικειμένων τεχνολογίας laser
 • στερεοσκοπικές κάμερες υψηλής ακρίβειας, και
 • πολυπήρηνες παράλληλες μηχανές διαμοιραζόμενης μνήμης.

UOI

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!