ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΣΠΟΥΔΕΣ - Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές

Από τον Σεπτέμβριο 2013 λειτουργεί το νέο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Γενικά

Η μάθηση έιναι μια πολύπλοκη διαδικασία με πολλά στάδια. Ξεκινα από την απομνημόνευση (Remember), προχωρά σταδιακά στην κατανόηση (Understand), την εφαρμογή (Apply), την ανάλυση (Analyze), την αξιολογήση (Evaluate) και καταλήγει στη δημιουργία (Create). Ως φοιτητές θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε απο τα αρχικά στάδια της γνώσης, στη δημιουργία της και να διαπιστώσετε πως νέα γνώση παράγεται μέσα από την έρευνα.

Ειδικά ως φοιτητές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής θα μάθετε να συνδυάζετε τη θεωρία με την πράξη, να αναγνωρίζετε τη σημασία της αφαιρετικής σκέψης, να εφαρμόζετε μεθοδολογίες και τεχνικές από διάφορα επιστημονικά πεδία και να εκτιμάτε την αξία ενός καλού σχεδιασμού. Επειδή η επιστήμη μας εξελίσσεται ραγδαία, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να προσαρμόζεστε στις αλλαγές και στη συνεχή ανάγκη για απόκτηση νέας γνώσης.

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω, το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στους φοιτητές του με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις γενικές αρχές και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στο μέλλον νέες τεχνολογίες, εργαλεία και συστήματα. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, υπηρεσίες και υποδομές, όπως για παράδειγμα, Βιβλιοθήκες, Υποτροφίες, Διεθνείς Ανταλλαγές, αλλά και επιπλέον δραστηριότητες στα πλαίσια της καθημερινής ζωής σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πρόσφατα, με το πρεδρικό διάταγμα υπ' αριθμ.99 έγινε η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, και για την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικου. Στην ειδικότητα αυτή εντάσσονται οι απόφοιτοι του Τμήματος, που εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Μπορείτε να βρείτε το προεδρικό διάταγμα εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μια μελέτη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που έκανε ο ΙΟΒΕ  οι απόφοιτοι Πληροφορικής έχουν το δεύτερο καλύτερο ποσοστό  απασχόλησης για το 2016. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να αναζητήσουν εργασία στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα, αλλά μπορούν να δραστηριοποιηθούν και μόνοι τους επαγγελματικά.

Ιδιωτικός Τομέας

 • Απασχόληση σε ελληνικές ή πολυεθνικές εταιρείες (Λογισμιικό, Εφαρμογές)
 • Τεχνολογία Πληροφορικής και επικοινωνιών(Τηλ/νιες, Εμπόριο, Μεταφορές)
 • Σχεδιασμός Υλικου (Ενσωματωμένα συστήματα, αυτοκινητοβιομηχανια)
 • Ρομποτική
 • Νεοφυής επιχειρηματικότητα - startups (Εφαρμογές κινητών, Ηλεκ. Εμποριο..)
 • Επιχειρήσεις συμβούλων - consulting(Διαχειριση πόρων, Υποδομες)
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (startups)

Δημόσιος Τομέας

 • Διοίκηση (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι)
 • Νοσοκομεία (διαχείριση συστημάτων)
 • Εκπαίδευση (όλες οι βαθμίδες)
 • Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
 • Επιστήμονες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Στατιστικά σχετικά με τη απασχόληση των αποφοίτων παρουσιάζονται παρακάτω.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής διαρκούν 10 εξάμηνα. Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν όλο το φάσμα των απαραίτητων γνώσεων. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά. Επιπλέον, στο 10ο εξάμηνο των σπουδων τους οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ένος μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Tομέων άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου.

Κατατακτήριες εξετάσεις

Στις  κατατακτήριες  εξετάσεις του Τμήματος Η/Υ & Πληροφορικής μπορούν να λάβουν μέρος πτυχιούχοι άλλων Tμημάτων AEI ή TEI. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. –πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τρία μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών του Τμήματος και συγκεκριμένα :

 • ΜΥΥ102 (ΠΛΥ105) Απειροστικός Λογισμός Ι
  Συναρτήσεις μιας μεταβλητής (παραμετρικές, μονότονες, αντίστροφες αλγεβρικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμικές, εκθετικές, υπερβολικές). Όριο συναρτήσεως. Συνέχεια συναρτήσεως. Παραγώγιση (ορισμός, φυσική και γεωμετρική ερμηνεία, ιδιότητες, σχέση με συνέχεια, θεωρήματα π.χ. Rolle, Μέσης τιμής, de l΄ Hospital κ.λπ., παραγώγιση γνωστών συναρτήσεων). Εφαρμογές παραγώγισης (ρυθμός μεταβολής, μελέτη συναρτήσεων). Αόριστο ολοκλήρωμα,Τεχνικές ολοκλήρωσης (ολοκλήρωση γνωστών συναρτήσεων, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, μέθοδος αντικατάστασης). Ορισμένο ολοκλήρωμα. Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας. Εφαρμογές των παραπάνω εννοιών.
 • ΜΥΥ105 (ΠΛΥ106) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Προγραμματισμό σε οποιαδήποτε γλώσσα γνωρίζετε)
  Βασικές προγραμματιστικές έννοιες, δομές και τεχνικές. Μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις, αριθμητικοί υπολογισμοί. Δομές ελέγχου μιας γλώσσας, συνθήκες, δομές απόφασης, δομές επανάληψης-βρόχοι. Είσοδος/έξοδος δεδομένων, αμυντικός προγραμματισμός. Συναρτήσεις και διαδικασίες, αναδρομή. Δομημένοι τύποι, αλφαριθμητικά, λίστες, πίνακες. Αλγόριθμοι και λογικά διαγράμματα, τεχνικές δομημένου προγραμματισμού. Εφαρμογές, αναζήτηση, ταξινόμηση, μαθηματικά προβλήματα. Διαχείριση λαθών. Αρχεία.
 • ΜΥΥ104 (ΠΛΥ104) Γραμμική Άλγεβρα 
  Εισαγωγικές έννοιες από τη Θεωρία Συνόλων, σχέσεις ισοδυναμίας, απεικονίσεις, μαθηματική επαγωγή. Εισαγωγικά στοιχεία στους πίνακες, άθροισμα, γινόμενο και αντιστροφή πίνακα. Γραμμικά συστήματα, ισοδυναμία πινάκων, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων. Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι. Γραμμικοί συνδυασμοί, γραμμική εξάρτηση διανυσμάτων. Βάσεις και διάσταση διανυσματικών χώρων. Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ισοδυναμία και ομοιότητα πίνακων. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα και διαγωνοποίηση πινάκων. Εφαρμογές γραμμικής άλγεβρας και γραμμικών συστημάτων.

Στους κατατασσόμενους κατοχυρώνονται τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους. Παρέχεται επίσης δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπου κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

πιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση
οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση
μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών
του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή
επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανε−πιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωσηοι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέτασημαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδώντου Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ήεπαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.μετα από αίτηση, και μαθημάτων από το Τμήμα Προέλευσης που αντιστοιχούν σε μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων του Τμήματος.

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

Για την περαιτέρω εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής, το Τμήμα οργανώνει και λειτουργεί:

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων", με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc. -- Master of Science)
 • Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), με στόχο την κατάρτιση ερευνητών ικανών να προσφέρουν στην προώθηση της έρευνας, σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D. -- Doctor of Philosophy).

Πρόγραμμα ERASMUS+ για κινητικότητα φοιτητών

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής ένωσης χορηγούνται σε φοιτητές υποτροφίες κινητικότητας για την πραγματοποίηση σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα φοιτητών με σκοπο της σπουδές μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για την κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Οι προϋποθέσεις επιλογής και τα κριτήρια κατάταξης περιγράφονται στον κανονισμό Erasmus του Τμήματος. Πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Πρακτική Άσκηση, Σταδιοδρομία

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίων στηρίζει ενεργά του φοιτητές και παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης καθώς και σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής αποκατάστασης. Υπεύθυνη είναι η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), η οποία συντονίζει και επιβλέπει το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Π.Ι. Επιπλέον, από τον Οκτώβριο 2012 λειτουργεί Φοιτητικό Παράρτημα (Student Branch) του οργανισμού IEEE το οποίο παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επωφεληθούν της γνωριμίας συναδέλφων τους, ακαδημαϊκών αλλά και επαγγελματιών ανά τομέα. Οι ενέργειες ενός φοιτητικού παραρτήματος προσφέρουν πολυάριθμα εκπαιδευτικά, τεχνολογικά και επαγγελματικά πλεονεκτήματα στα μέλη του μέσα από ειδικά προγράμματα, δραστηριότητες και περιηγήσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!