ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται σε δικό του χώρο συνολικού εμβαδού 6.000 τετρ. μέτρων, ο οποίος είναι εξ' ολοκλήρου κλιματιζόμενος και διαθέτει πλήρη κάλυψη ασύρματου δικτύου.  Η υποδομή του τμήματος αποτελείται από τους εξής χώρους:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΠ Ι"

Προπτυχιακό Εργαστηριο Προγραμματισμού Ι: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με 19 σταθμούς εργασίας HP Compaq 6000 και 9 Sun Ultra 20.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΠ ΙΙ"

Προπτυχιακό Εργαστήριο Προγραμματισμού ΙΙ: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με 10 σταθμούς εργασίας HP Compaq 6000 και 18 Sun Ultra 20.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΛΣ"

Προπτυχιακό Εργαστήριο Λογισμικού Συστημάτων: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 23 σταθμούς εργασίας Sun Ultra 20 για προπτυχιακούς φοιτητές.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΑΥ"

Προπτυχιακό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Υλικού: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με 40 θέσεις εργασίας για ψηφιακή σχεδίαση, 10 θέσεις εργασίας για δημιουργία και δοκιμή ψηφιακών κυκλωμάτων και 20 σταθμοί εργασίας PC για σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΠΣ"

Προπτυχιακό Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 15 σταθμούς εργασίας για προπτυχιακούς φοιτητές.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΤΗΔ"

Προπτυχιακό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με 15 σταθμούς εργασίας και 5 διατάξεις εξομοίωσης δικτυακών πρωτοκόλλων για προπτυχιακούς φοιτητές.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Αίθουσα Σεμιναρίων χωρητικότητας 120 ατόμων με σχετικό εξοπλισμό ( οθόνες τοίχου, overhead projectors, slide projectors).

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΕΤΗΔ"

Προπτυχιακό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με 15 σταθμούς εργασίας και 5 διατάξεις εξομοίωσης δικτυακών πρωτοκόλλων για προπτυχιακούς φοιτητές.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Αίθουσα Σεμιναρίων χωρητικότητας 120 ατόμων, η οποία διαθέτει σύγχρονο πολυμεσικό εξοπλισμό με δυνατότητες τηλεδιάσκεψης.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Τμήμα διαθέτει πέντε αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό υλικο (υπολογιστή, ψηφιακό προβολέα, όθόνες προβολής, διαδραστικούς πίνακες) και ένα αμφιθέατρο 238 θέσεων με αντίστοιχο εξοπλισμό.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Στο ισόγειο του κτηρίου λειτουργεί χώρος αναγνωστηρίου όπου οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν. Επίσης, παρέχεται πρόσβαση σε σταθμούς εργασίας για πιθανή βιβλιογραφική έρευνα.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τη λειτουργία του Τμήματος υποστηρίζει Κέντρο Υπολογιστικών Συστημάτων το οποίο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης, σε κάθε όροφο του κτιρίου υπάρχουν δικτυακοί εκτυπωτές για τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος.

UOI COMPUTER SCIENCE - INFRA

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!